Sähköiset korttikoulutukset työmaalle.

Työturvakortti

Työturvallisuuskortti netissä

Suorita työturvallisuuskortti helposti verkkokoulutuksena. Voit suorittaa koulutuksen omaan tahtiisi, silloin kun sinulle sopii. Kun suoritat kaikki verkkokurssin osiot ja lopputentin hyväksytysti, saat sähköisen työturvakortin. Sähköinen työturvallisuuskortti kulkee kätevästi mukanasi puhelimessasi ja kortin voimassaolon voi tarkistaa kortissa olevan qr-koodin avulla. Koulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.

 

Hinta 55 € (alv 0%)

Työturvallisuuskortti voimassaolo aika

Sähköinen työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Kortin voimassaoloajan voit tarkistaa kortissa olevan qr-koodin avulla. 

Sähköinen työturvallisuuskortti 

Saat koulutuksesta sähköisen työturvallisuuskortin, joka kulkee mukanasi puhelimessasi. 

Onko työturvallisuuskortti pakollinen

Työturvallisuuskortti ei ole laissa määrätty, joten sen käyttöönotto on vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset edellyttävät kuitenkin alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia, jolloin ilman työturvallisuuskorttia ei pääse työmaalle. Ei ole olemassa yhtä ainoaa virallista työturvallisuuskorttia vaan työturvallisuudesta vastaavalla elinkeinonharjoittajalla on kilpailulain estämättä oikeus valita haluamansa työturvallisuuskoulutuksen tarjoaja.

Virallinen työturvallisuuskortti

Ei ole olemassa yhtä ainoaa virallista työturvallisuuskorttia tai kouluttajatahoa, vaan työturvallisuudesta vastaavalla elinkeinonharjoittajalla on kilpailulain estämättä oikeus valita haluamansa työturvallisuuskoulutuksen tarjoaja.

Työturvallisuuskortti hinta

Sähköinen työturvallisuuskortti koulutus maksaa 55 € (alv. 0%). Kun maksat koulutuksen verkkokaupassa, saat tunnukset heti sähköpostiisi ja pääset aloittamaan koulutuksen viiveettä.

Työturvallisuuskortti netissä 

Työturvallisuuskortti suoritetaan kokonaisuudessaan netissä. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja lopputentistä. Koulutuksen suorittaminen kestää keskimäärin 4-6 tuntia, riippuen omasta suoritusnopeudestasi. Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa. 

Työturvallisuuskortti koe

Teoriaosuuden jälkeen suoritetaan sähköinen koe, jossa pääset testaamaan oppimaasi tietoa. Hyäksytysti suoritetun kokeen jälkeen saat sähköisen työturvallisuuskortin. Kortin saamiseen menee noin 1-2 arkipäivää. Tarvittaessa saat sen nopeamminkin, vaikka jo samana päivänä. 

Työturvallisuuskortti uusiminen

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen kortti uusitaan, suorittamalla sähköinen työturvallisuuskorttikoulutus ja siihen liittyvä loppukoe. 

Työturvallisuuskortti ja työturvakortti

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sama pätee myös tässä asiassa, työturvallisuuskortilla ja työturvakortilla tarkoitetaan samaa asiaa.   

Kuka maksaa työturvallisuuskortin? 

Koulutuksen voi maksaa tilanteesta riippuen yksityishenkilö itse, kevytyrittäjä itse, yritys, oppilaitos tai esimerkiksi. työ- ja elinkeinotoimisto. Kannattaa selvittää etukäteen, ketä koulutuksen maksaa. 

Työturvallisuukortti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelun periaatteista. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. KMA Yhtiöiden työturvakorttikoulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.

Työturvallisuuskoulutuksen ensisijainen tarkoitus on oppia havainnoimaan ja ennaltaehkäiseään vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työmaalla ja omassa työskentelyssään.

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa käydään läpi mm. työsuojelun merkitys ja sen tavoitteet, roolit ja vastuut työsuojelussa, nolla tapaturmaa-ajattelun periaatteet, turvallisuushavaintojen tekemisen merkitys ja turvallisten työtapojen tuominen omaan työskentelyyn. Teoriaosuuden jälkeen opiskelija suorittaa loppukokeen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija saa sähköisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen teemoja ovat mm.

– Työsuojelun merkitys ja sen tavoitteet
– Työturvallisuuskulttuuri ja sen merkitys
– Nolla tapaturmaa-periaate ja sen merkitys
– Turvallisuushavaintojen tekeminen ja niiden merkitys
– Tapaturmaan johtaneiden syiden tunnistaminen
– Tapaturman sattuessa toimiminen
– Roolit ja tehtävät työsuojelussa
– Vaarojen arviointi ja riskienhallinta
– Työn suunnittelu turvalliseksi
– Työsuojaimet ja putoamissuojaus
– Kemialliset ja fysikaaliset riskitekijät työssä
– Oman työkyvyn ylläpito ja sen merkitys työhyvinvoinnin kannalta
– Toiminta ensiaputilanteissa 

Korkealla työskentely koulutus

Korkealla työskentely kortti netissä

Suorita korkealla työskentely kortti helposti verkkokoulutuksena, silloin kuin sinulle sopii. Koulutus suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Koulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.

Voit suorittaa koulutuksen omaan tahtiisi. Kun suoritat kaikki verkkokurssin osiot ja lopputentin hyväksytysti, saat KMA Yhtiöiden korkealla työskentely koulutuksesta sähköisen kortin, joka on voimassa kolme vuotta.

 

Hinta 55 € (alv 0%)

Korkealla työskentely korttikoulus

 

Korkealla työskentely korttikoulutus antaa perustiedot työntekijälle korkealla työskentelyn vaaroista ja turvallisen työskentelyn periaatteista. Korkealla työskentely korttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. KMA Yhtiöiden korkealla työskentely korttikoulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.

Korkealla työskentely korttikoulutuksen ensisijainen tarkoitus on oppia havainnoimaan ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työmaalla ja omassa työskentelyssään.

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena.  Teoriaosuuden jälkeen opiskelija suorittaa loppukokeen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija saa sähköisen korkealla työskentely kortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Koulutuksen teemoja ovat mm.

– Putoamissuojauksen yleiset periaatteet
– Putoamissuojauksen suunnittelu
– Putoamisvaaran torjuminen teknisin menetelmin
– Turvallisen telinetyöskentelyn periaatteet
– Työtasojen putoamissuojaus
– Työpukkien, A-tikkaiden ja tasotikkaiden turvallinen käyttö työmaalla
– Hissikuilun työtason asennuksen vaiheet
– Henkilönostimessa työskentely
– Henkilökohtainen putoamissuojaus ja putoamissuojausjärjestelmät
– Vähimmäisturvaetäisyyden määrittäminen henkilökohtaisia putoamissuojaimia käytettäessä
– Putoamissuojainten kunnossapito ja tarkastus
– Valjaiden varaan pudonneen pelastaminen 

 

Koulutuksen keskimääräinen suoritusaika on 4-6 tuntia, riippuen omasta suoritusnopeudestasi. Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa.

Korkealla työskentely kortti voimassaolo aika

Sähköinen korkealla työskentely kortti on voimassa kolme vuotta. Kortin voimassaoloajan voit tarkistaa kortissa olevan qr-koodin avulla. 

Sähköinen korkealla työskentely kortti 

Saat koulutuksesta sähköisen korkealla työskentely kortin, joka kulkee mukanasi puhelimessasi.

Onko korkealla työskentely kortti pakollinen 

Korkealla työskentely kortin käyttöönotto on vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset edellyttävät kuitenkin alihankkijoidensa työntekijöiltä korkealla työskentely korttia.

Korkealla työskentely kortin hinta

Sähköinen korkealla työskentely koulutus maksaa 55 € (alv. 0%). Kun maksat koulutuksen verkkokaupassa, saat tunnukset heti sähköpostiisi ja pääset aloittamaan koulutuksen viiveettä.

Korkealla työskentely kortti netissä 

Korkealla työskentely kortti suoritetaan kokonaisuudessaan netissä. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja lopputentistä. Koulutuksen suorittaminen kestää keskimäärin 4-6 tuntia, riippuen omasta suoritusnopeudestasi. Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa.

Korkealla työskentely kortti koe

Teoriaosuuden jälkeen suoritetaan sähköinen koe, jossa pääset testaamaan oppimaasi tietoa. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen saat sähköisen korkealla työskentely kortin. Kortin saamiseen menee noin 1-2 arkipäivää. Tarvittaessa saat sen nopeamminkin.

Korkealla työskentely kortin uusiminen

Korkealla työskentely kortti on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen kortti uusitaan, suorittamalla sähköinen korkealla työskentely korttikoulutus ja loppukoe.

Alamieskortti

Alamieskortti netissä

Alamieskoulutus vaaditaan useimmilla työmailla, joissa tehdään elementtiasennusta. Suorita kortti helposti ja nopeasti verkkokoulutuksena.

 

Hinta 55 € (alv 0%)

Alamieskoulutus

 

Nostotyöt luokitellaan vaarallisiksi töiksi, joissa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Alamieskoulutus antaa vahimmäistiedot nostotöiden tekemiseen rakennustyömaalla. Kaikkien nostotöiden parissa työskentelevien on oman ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi tunnettava vähintään nostotyön perusteet.

Alamieskoulutuksessa perehdytään turvalliseen alamiestyöskentelyyn. Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa käydään läpi mm. nostotöihin liittyvät alamiehen vastuut, velvollisuudet ja elementtiasennuksen vaarat. Lisäksi käsitellään nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat, taakan kiinnittäminen sekä nostoapuvälineiden tarkastusperiaatteet sekä niiden hylkäysperusteet. Teoriaosuuden jälkeen opiskelija suorittaa loppukokeen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija saa sähköisen alamieskortin, joka on voimassa kaksi vuotta.

Koulutuksen teemat

– Nostotöiden termistö ja määritelmät

– Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen

– Materiaalien turvallinen käsittely työmaa-alueella

– Nostoapuvälineet ja niiden tarkastukset

– Pätevyydet ja vastuut työmaalla

– Turvallisuus nostotyössä

– Noston ohjaus ja merinanto

– Taakan sitominen

Elementtiasentajakortti

Elementtiasentajakortti netissä

Elementtiasentajakortti antaa perustiedot betonielementtiasennuksesta. Koulutus vaaditaan useimmilla työmailla, joissa tehdään elementtiasennusta. Suorita kortti helposti ja nopeasti verkkokoulutuksena.

 

Hinta 55 € (alv 0%)

Elementtiasentajakoulutus

 

Betonielementtien asennuksessa sattuu vuosittain useita työtapaturmia. Tapaturmariskin vakavuuteen vaikuttaa oleellisesti se, että asennettavat elementit ovat kookkaita ja raskaista ja työ tapahtuu usein korkealla. Betonielementtiasennuskoulutuksen tarkoituksena on antaa perustiedot elementtiasennukseen, turvalliseen työskentelyyn sekä selkeän vastuunjaon merkitykseen yhteisellä työmaalla.

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Koulutuksessa käydään läpi mm. elementtien asennuksen periaatteet ja turvalliset työtavat. Lisäksi perehdytään elementtiasennuksen vaaroihin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja käydään läpi henkilökohtaiset suojavarusteet. Teoriaosuuden jälkeen opiskelija suorittaa loppukokeen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija saa sähköisen elementtiasentajakortin, joka on voimassa kaksi vuotta.

Koulutuksen teemat

– Työturvallisuus ja vastuut työmaalla

– Sääolosuhteiden vaikutus elementtiasennukseen

– Vaarojen arviointi ja tapaturmien ennaltaehkäisy

– Nostoapuvälineet ja niiden tarkastukset

– Putoamissuojaus ja henkilökohtaiset suojavarusteet

– Noston työvaiheet ja vastuuhenkilöt

– Noston ohjaus ja merinanto

– Taakan sitominen

– Nostoapuvälineet ja niiden tarkastukset

– Elementtien asennus, oikaisu,  tasaukset ja liitokset

 

Yhteistyössä

Yhteistyössä RTM Rakenne Oy
Otesäätiö

Tilaa uutiskirjeemme!

Liity yhteisöömme, niin kuulet uutisemme ja tapahtumamme ensimmäisten joukossa. 

KMA -uutiset sähköpostiisi

* täytä ainakin nämä
Luotettava Kumppani