Naulamaisterin perehdytys

Jokainen RTM Rakenteen / KMA Yhtiöiden työntekijä on tehtävästään riippumatta, Naulamaisteri, joka työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tiimiään tukien ja auttaen.

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö

Di-isosyanaatti-koulutus on EU:n REACH- säädökseen perustuva, vähimmäistäson yleiskoulutus, joka on pakollinen di-isosyanaatteja käsitteleville työntekijöille. Koulutuksessa perehdytään di-isosyanaattien turvalliseen käyttöön, niiden terveysvaaroihin sekä niiltä...

Kvartsipöly-koulutus

Koulutuksen tarkoituksena on antaa työntekijälle tietoa siitä, miten suojautua ja vähentää altistumista hengitettävälle piidioksidille (RCS) työssä. Koulutuksessa esitetty tieto on neuvoa-antavaa ja sisällöltään informatiivista.

Työturvallisuuskoulutus

Mitä työturvallisuus on? Työturvallisuus ja työhyvinvointi on vaarojen ja haittojen ennakointia, jotta vältyttäisiin työtapaturmilta ja sairauksilta. Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen keskeisin tarkoitus on, että jokainen pääsee joka päivä...

Betonielementtiasentajan koulutus

Betonielementtien asentamisessa tapahtuu vuosittain useita työtapaturmia, joista osa on vakavia. Tapaturman riskiä lisää se, että asennettavat elementit ovat raskaita ja työ tapahtuu usein korkealla. Turvallinen työskentely työmaalla on aina kaiken tekemisen perusta...

Taakankiinnittäjäkoulutus

Nostotyöt luokitellaan vaarallisiksi töiksi, joissa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Nostotyökoulutus antaa vahimmäistiedot nostotöiden tekemiseen rakennustyömaalla. Kaikkien nostotöiden parissa työskentelevien on oman ja muiden työmaalla...