Current Status
Not Enrolled
Price
55,00 €
Get Started

Betonielementtien asentamisessa tapahtuu vuosittain useita työtapaturmia, joista osa on vakavia. Tapaturman riskiä lisää se, että asennettavat elementit ovat raskaita ja työ tapahtuu usein korkealla. Turvallinen työskentely työmaalla on aina kaiken tekemisen perusta ja lähtökohta. Tämä koulutus pohjautuu Betonikeskus ry:n tekemiin ohjeisiin, Rakennusliiton julkaisuihin sekä Valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta. Betonielementtiasentajan -koulutuksen tarkoitus on antaa vähimmäistiedot nostotöiden tekemiseen rakennustyömaalla.

Course Content