Current Status
Not Enrolled
Price
55,00
Get Started

Mitä työturvallisuus on?

Työturvallisuus ja työhyvinvointi on vaarojen ja haittojen ennakointia, jotta vältyttäisiin työtapaturmilta ja sairauksilta. Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen keskeisin tarkoitus on, että jokainen pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle. Ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen tulee olla etusijalla kaikessa toiminnassa, niin myös työmaalla. Työturvallisuus ja terveellisyys on jatkuvaa työtä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja sen ylläpitämiseksi.

Course Content