Rakennusala on kansallisten sekä kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Erityisesti putoamiset, kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset aiheuttavat eniten tapaturmia.

Rakennusala on yksi keskeisiä suomalaisen elinkeinoelämän toimialoja. Uusia haasteita rakentamiseen ja rakentamisen työturvallisuustyöhön on tuonut ulkomaisen työvoiman käyttö Suomessa ja suomalaisten yritysten ja rakentajien työskentely ulkomailla.

Rakennusala jakautuu talonrakentamiseen ja maa- ja vesirakentamiseen. Viime vuosina korjausrakentamisen osuus on lisääntynyt. Korjausrakentamisessa korostuu työturvallisuuden osalta erityisesti linjasaneeraukset. (ttl.fi)