Kulkureitit

Kulkureittien ja -siltojen pintarakenteiden tulee olla riittävän tasaiset kompastumisvaaran välttämiseksi. Kulkureittien ja portaiden leveyden tulee olla vähintään 0,6 metriä. Kulkuväylät tulee pitää puhtaana eikä niitä käytetä tavaroiden varastointiin. Kulkusillan leveyden tulee olla vähintään 1,0 metriä ja rampin kaltevuuden tulee olla alle 10 astetta. Kulkusillat varustetaan vapailta sivuiltaan suojakaiteella. Myös kulkureitit tulee suojata, jos putoamisvaara on olemassa.

Nousutiet

Porrastasot ja portaat on varustettava vapailta sivuiltaan suojakaiteella koko pituudeltaan. Portaat, joissa ei ole suojakaidetta, on tarvittaessa varustettava erillisellä käsijohteella. Portaissa tulee olla myös lian ja kiven varisemisen estävä lista. Portaiden suositeltava kaltevuus on noin 30 astetta. Askelman nousu tulisi olla 160 mm ja etenemä 275 mm. Nousutienä voidaan väliaikaisesti käyttää myös nojatikkaita. Nojatikkaiden käyttöä ei kuitenkaan suositella. Jos nojatikkaita käytetään kulkutienä, on niiden yläpää kiinnitettävä ja tikkaiden liukuminen on estettävä.

Elementtiasennuksessa tikkaita voidaan käyttää esimerkiksi nostoraksien irrotukseen.