Ekologisuus työskentelyssä

20,00  Alv 0%

Ympäristövastuullisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tuntee ja hallitsee ympäristövaikutuksensa. Ympäristövastuullisuus näkyy toiminnassa muun muassa siinä, että yrityksen toiminnassa pyritään aktiivisesti jätteen määrään vähentämiseen ja syntyvän jätteen tehokkaaseen lajitteluun tai uudelleen käyttöön. Parhaimmillaan hukkamateriaalista tai jätteestä syntyy uusi tuote tai tuotteen osa. Tuotteiden valmistuksessa panostetaan ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun ja valmistukseen, jolla tarkoitetaan sitä, että hukkamateriaalia syntyy mahdollisimman vähän ja käytetyn energian määrä on mahdollisimman vähäinen tai, että käytetään tuotannossa vihreitä energiamuotoja, kuten esimerkiksi maalämpöä tai tuuli-, aurinko- ja vesivoimalan energialla tuotettua energiaa.

Kuvaus

Ekologisuus yritystoiminnassa

Koulutuksen tarkoitus on herätellä ajatuksia ekologiseen työskentelyyn ja oppia ymmärtämään ekologisen työskentelyn merkitys yritystoiminnan näkökulmasta sekä oppia noudattamaan ekologisia työtapoja omassa työskentelyssään. Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena.

Koulutuksen teemoja ovat mm.

– Ekologisuus yrityksen kilpailuetuna – Miten voi pienentää synnyttämäänsä jätemäärää ja – Mitä on materiaalitehokkuus Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa.