Korkealla työskentely

40,00  Alv 0%

Suorita korkealla työskentely kortti helposti verkkokoulutuksena, silloin kuin sinulle sopii. Koulutus suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Koulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.Voit suorittaa koulutuksen omaan tahtiisi. Kun suoritat kaikki verkkokurssin osiot ja lopputentin hyväksytysti, saat KMA Yhtiöiden korkealla työskentely koulutuksesta sähköisen kortin, joka on voimassa kaksi vuotta.

Kuvaus

Korkealla työskentely kortti verkossa

Korkealla työskentely kortti antaa perustiedot työntekijälle korkealla työskentelyn vaaroista ja turvallisen työskentelyn periaatteista. Korkealla työskentely koulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. KMA Yhtiöiden korkealla työskentely koulutus on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeisiin.

Koulutuksen ensisijainen tarkoitus on oppia havainnoimaan ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työmaalla ja omassa työskentelyssään. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen erityisesti korkealla työskentelyn näkökulmasta.

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena. Teoriaosuuden jälkeen opiskelija suorittaa loppukokeen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija saa sähköisen korkealla työskentely kortin, joka on voimassa kaksi vuotta.

Koulutuksen teemoja ovat mm.

– Putoamissuojauksen yleiset periaatteet
– Putoamissuojauksen suunnittelu
– Putoamisvaaran torjuminen teknisin menetelmin
– Turvallisen telinetyöskentelyn periaatteet
– Työtasojen putoamissuojaus
– Työpukkien, A-tikkaiden ja tasotikkaiden turvallinen käyttö työmaalla
– Hissikuilun työtason asennuksen vaiheet
– Henkilönostimessa työskentely
– Henkilökohtainen putoamissuojaus ja putoamissuojausjärjestelmät
– Vähimmäisturvaetäisyyden määrittäminen henkilökohtaisia putoamissuojaimia käytettäessä
– Putoamissuojainten kunnossapito ja tarkastus
– Valjaiden varaan pudonneen pelastaminen

Koulutuksen keskimääräinen suoritusaika on 4-6 tuntia, riippuen omasta suoritusnopeudestasi. Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa.

Kortti voimassaolo aika

Sähköinen kortti on voimassa kaksi vuotta. Kortin voimassaoloajan voit tarkistaa kortissa olevan qr-koodin avulla.

Sähköinen korkealla työskentely kortti

Saat koulutuksesta sähköisen kortin, joka kulkee mukanasi puhelimessasi.

Onko kortti pakollinen

Kortin käyttöönotto on yrityksissä vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset edellyttävät kuitenkin alihankkijoidensa työntekijöiltä korkealla työskentely korttia. Kortin tarkoitus on parantaa työmaan työturvallisuutta ja auttaa työntekijöitä huomaamaan turvallisten työtapojen tärkeys omassa työskentelyssä. Kortti ei korvaa työturvakorttia tai henkilökorttia.

Kortin hinta

Sähköinen korkealla työskentely kortti maksaa 40 € (alv. 0%).

Suorita kortti netissä

Koulutus suoritetaan kokonaisuudessaan netissä. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja lopputentistä. Koulutuksen suorittaminen kestää keskimäärin 4-6 tuntia, riippuen omasta suoritusnopeudestasi. Voit suorittaa koulutuksen kerralla tai sinulle sopivissa osissa.

Korttikoe

Teoriaosuuden jälkeen suoritetaan sähköinen koe, jossa pääset testaamaan oppimaasi tietoa. Hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen saat sähköisen kortin. Kortin saamiseen menee noin 1-2 arkipäivää. Tarvittaessa saat sen nopeamminkin.

Kortin uusiminen

Kortti on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen kortti uusitaan, suorittamalla sähköinen korttikoulutus ja loppukoe. Kertauksen tarkoitus on varmistaa, että työturvallisuusasiat pysyvät mielessä ja niistä tulee pysyvä käytäntö työmaalla.

Miksi verkossa? 

Verkko-opiskelulla tuodaan koulutukset kaikkien saataville. Käännösversioiden avulla opiskelija pystyy suorittamaan koulutuksen omalla kielellään ja omassa tahdissaan, aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Verkossa saatava koulutus on myös kaikille samanlaista ja saman sisältöistä, jolloin jokainen koulutuksen suorittanut saa saman oppimäärän. Kehitämme koulutuksiamme jatkuvasti, jolloin uudemmassa koulutuksessa sisältö saattaa hieman poiketa aiemmin käydystä koulutuksesta, perustiedon kuitenkin pysyessä samana.

Kysy koulutuksista

Yhteistyössä